Nagrody

Od początku istnienia firmy zrealizowaliśmy szereg stoisk wyróżnionych medalami przez Zespół Rzeczoznawców ds. Architektury i Grafiki Międzynarodowych Targów Poznańskich
oraz
Polską Izbę Przemysłu Targowego.

Kiedy?

2000:
Aster Mebel - Meble '00

2001:
Marma - Polagra Farm '01
Kwazar - Polagra Farm '01
Techmot - Polagra Farm '01
Royal Europa - Polagra Farm '01
BOŚ - Poleko '01

2002:
Amann - PTM Jesień '02
Kwazar - Polagra Farm '02